Categorie: Informatie

Jouw privacy, onze zorg!

 

We zullen vast niet de eerste zijn met een bericht over het belang van jouw privacy en waarschijnlijk ook niet de laatste. En dat is maar goed ook! Want ook wij nemen jouw privacy zeer serieus. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Wat is er precies veranderd?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor je samen:

 • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van je gebruiken
 • Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
 • Je hebt het recht om in te zien hoe we jouw data gebruiken
 • Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonlijke data)
 • Jouw persoonlijke gegevens zijn bij Graphiset goed beschermd

Voor een volledig overzicht van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we je graag naar onze privacy statement, algemene voorwaarden en cookieverklaring.

Verwerkersovereenkomst

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Één van de vereisten uit deze nieuwe privacywet is dat er een overeenkomst dient te worden gesloten tussen organisaties wanneer er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Deze verwerkingsovereenkomst is een kleine update ten opzichte van de huidige bewerkersovereenkomst.

Wat wij hebben gedaan!
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met al onze (sub)verwerkers die persoonsgegevens voor ons verwerken, onze Privacy Statement aangepast en we hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Wat kun jij nog doen?
Heb jij ons opdracht gegeven tot het verwerken van persoonsgegevens? Dan dient er tussen jou (als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’) en Graphiset (de ‘verwerker’) ook een verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten. Om dat proces zo toegankelijk mogelijk te maken, zowel voor jou als voor ons, hebben wij deze verwerkingsovereenkomst vast voor je opgesteld.

Download verwerkingsovereenkomst

Wat kun je hiermee doen?

 • Lees het document goed door
 • Vul jouw bedrijfsgegevens in op de plekken waar dat wordt gevraagd
 • Onderteken het document en stuur het retour naar avg@graphiset.nl

Daarna ontvang je het complete document, ook door ons ondertekend, retour.

AVG proof met een SSL certificaat

Wist je dat je bij ons al een SSL-certificaat voor je website hebt voor maar € 1,20 per maand!
Meer info? Bel naar 0413 – 33 27 52 of mail naar accounts@graphiset.nl.

Vragen en contact

Heb je nog vragen over deze e-mail? Stuur dan een e-mail naar avg@graphiset.nl of bel ons op 0413 – 264 293. Wij helpen je graag.

Bedankt voor jouw vertrouwen!

Papierformaten en looprichting

 

Wij willen graag uw gids zijn om u wegwijs te maken in de veelzijdige aspecten van allerlei begrippen in de grafische wereld. Of misschien liever gezegd de Grafi Media industrie.

Papierformaten

Zo zijn er verschillende standaardisaties wat papierformaten betreft. In de grafische branche is de A standaard het meest gangbaar voor papier maar ook de B standaard wordt nog regelmatig gebruikt. Ook worden nog de C en E standaard gebruikt. Waarvan de C en E formaten gangbaar zijn in de maatvoering van enveloppen. Het A formaat van papier past netjes in het C formaat van enveloppen.

 • A0 841 x 1189 mm
 • A1 594 x 841 mm
 • A2 420 x 594 mm
 • A3 297 x 420 mm
 • A4 210 x 297 mm » Bijbehorende envelop C4 – 228 x 324 mm
 • A5 148 x 210 mm » Bijbehorende envelop C5 – 162 x 229 mm
 • A6 105 x 148 mm » Bijbehorende envelop C6 – 114 x 162 mm

Gewicht van papier

Hoe wordt de ‘zwaarte’ van papier omschreven? Niet door de dikte (in microns) te noemen maar grams gewicht te vermelden. Een aantal hiervan als voorbeeld: 80 grs / 150grs / 200 grs / 300 grs / 400 grs. Eigenlijk is de omschrijving van het gewicht op deze manier niet correct. Het gewicht van papier wordt bepaald aan de hand van het gewicht per oppervlakte van één vel Ao. De afmetingen hiervan zijn 841 x 1189 mm wat precies 1m² is.

 • A0 is 1x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 80 gram
 • A1 is 1/2 x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 40 gram
 • A2 is 1/4 x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 20 gram
 • A3 is 1/8 x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 10 gram
 • A4 is 1/16 x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 5 gram
 • A5 is 1/32 x het genoemde grams gewicht van bijvoorbeeld 80 grs = 2,5 gram

Looprichting van papier

De looprichting van papier is de richting waarmee de (hout)vezels in het papier liggen. Deze vezelrichting van papier heeft grote invloed op de print werking van office printers. Papier voor ongestoorde verwerking in printers dient altijd langlopend te zijn.

Ook voor boeken en magazines is de keuze van het papier een belangrijk aspect dat aandacht verdient. De looprichting van het papier voor het binnenwerk dient altijd evenwijdig aan de rug van het boek of blad te lopen. Hierdoor blijft een boek of blad tijdens het lezen goed open. Wordt een verkeerde keuze gemaakt en staat de looprichting haaks op de rug van het boek of magazine dan slaan de pagina’s van het boek of blad steeds dicht door de spanning van het papier ten opzichte van de rug. Ook zullen, door de keuze voor een verkeerde vezelrichting in het papier, de pagina’s van een gebonden boek sneller loslaten.

Langlopend of breedlopend papier?

 • Langlopend
  De vezels in het papier lopen evenwijdig aan de lange zijde van het vel papier. Dit is te testen door het vel papier in de lengte te scheuren. De scheurlijn bij langlopend papier is redelijk recht te noemen.
 • Breedlopend
  De vezels lopen haaks aan de lange zijde en dit is ook met de scheurproef te testen. We zullen zien, bij scheuren in de lengte, dat de scheurlijn een brokkelige lijn te zien geeft.