Medewerkers krijgen ‘alles kan!!’ training duurzame inzetbaarheid

 

Vanuit het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is aan Graphiset een subsidie toe gekend uit het Europees Sociaal Fonds. Graphiset zal deze subsidie gebruiken voor het trainen van al haar medewerkers om duurzame inzetbaarheid te waarborgen voor iedere medewerker.

Deze doelstelling voor dit traject wordt als volgt verwoord;

  • Vernieuwing van de organisatiecultuur;
    Met het nieuwe elan en slogan ‘Alles Kan’, wil directie en management de klant nog beter gaan bedienen , de positie verstevigen in de markt, deze verder uitbouwen in het segment en verdiepen bij bestaande klanten.
  • Duurzame inzetbaarheid;
    Graphiset wil een bedrijf zijn waar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn én blijven, de regie en de hierbij behorende verantwoordelijkheden durven te nemen..
  • Borgen flexibele arbeidscultuur:
    Implementeren en borgen van deze nieuwe cultuur binnen Graphiset; Alle neuzen moeten eerst dezelfde kant opgezet worden en vervolgens zal er intern een groot draagvlak gecreëerd moeten worden onder het personeel om de ingeslagen weg te borgen binnen de organisatie.

‘alles kan!!’ zal uitgangspunt zijn bij iedere vraag die door een (interne of externe) klant gesteld wordt.

eu embleem esf tekst project