Over ons

Graphiset, gevestigd in Uden, is een fullservice grafimediabedrijf. Een term die precies weergeeft wat we doen: compleet zijn in onze dienstverlening aan u als het gaat om grafische producten en mediadragers. Van a tot z. Van opmaak tot en met afwerking. Eén nuchtere en ambitieuze partner voor de realisatie van al uw bedrijfscommunicatie. Offline en online.

Dat doen we op een frisse manier. Met visie. Met heldere ambities, waarin persoonlijk contact en goede service zullen blijven prevaleren. Dat doen we door verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin we leven. Dat doen we vanuit Uden. Voor klanten in heel Nederland. Dat doen we uiteindelijk allemaal … voor u.

Historie

Je geschiedenis vormt je karakter. Maakt je tot wie je bent en hoe je in het leven staat. Dat geldt voor de mens, dat geldt ook voor een bedrijf.

Graphiset werd in 1970 opgericht door Mais Ketelaars. Met één pers. Vanuit de garage in eerste instantie. Maar Mais was ondernemend. Wilde vooruit. Zag kansen. En benutte die kansen. Samen inmiddels met zijn broer Gerard, die in 1978 in het bedrijf kwam. Uitbreiding op uitbreiding volgde. Enerzijds door autonome groei, anderzijds door overnames.

Het ondernemerschap uitte zich ook in de drang om voorop te lopen in de ontwikkelingen. Zo was Graphiset midden jaren negentig een van de eerste grafische bedrijven die het ISO certificaat haalde, won het de Gouden Z Award (belangrijke erkenning in de grafimedia branche) , de Business Award in Uden en de EGIN Award voor Beste Leerbedrijf van Europa.

Mais trad in 1997 uit het bedrijf om zijn ervaring in het ondernemerschap op sociaal-maatschappelijk vlak beschikbaar te stellen. De dagelijkse leiding ligt sindsdien bij Gerard, die Graphiset als een ambitieus, fullservice, maar tegelijk ook heel nuchter grafimediabedrijf voortzet, met oog en aandacht voor de persoon. Een bedrijf … met een heel eigen karakter, gevormd door zijn geschiedenis.

Onze mensen

Geen ‘Media at Work’ zonder ‘People at Work’. Want hoewel de techniek in onze sector van eminent belang is, zijn het uiteindelijk de mensen met kennis die die techniek bedienen. En zijn het de mensen die u adviseren en ontzorgen. Graag stellen wij de mensen met wie u contact kunt hebben aan u voor.

Vacatures

Bij Graphiset staan momenteel geen vacatures open.

U kunt natuurlijk altijd uw open sollicitatie sturen naar:
Graphiset bv
t.a.v. Walter Thijsen
op wt@graphiset.nl
of per post naar:
Postbus 127
5400 AC Uden.

Digitaal aanleveren

Bestanden aanleveren kunt u het beste doen via ons eigen WeTransfer kanaal op: graphiset.wetransfer.com.

Om de verwerking van de door u aangeleverde digitale bestanden zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u weet waaraan deze bestanden moeten voldoen. Bekijk hiervoor onze aanleverspecificaties.

Hierin staan de algemene richtlijnen voor de verwerking van digitale grafische bestanden. Graphiset kan de meeste digitale bestanden verwerken. Verder wordt per discipline uitgelegd wat het onderscheid is tussen een productievoorbereid en een productiegereed digitaal grafisch bestand. Inhoudelijk kunnen deze begrippen voor de bovenstaande disciplines namelijk verschillen.
Het geniet de voorkeur om zelf een productiegereed document aan te leveren. De benodigde profielen en printerbeschrijvingen kunt u vinden op www.prepublishing.nl. Uiteraard kan ook Graphiset dit tegen meerkosten voor u uitvoeren.

Bij onduidelijkheden, vragen of problemen wordt er contact met u opgenomen. Heeft u zelf vragen over digitale aanlevering, bel dan met het Digitale Servicebureau, telefoon (0413) 251 422.

Proeven bijleveren
Bij elke opdracht dient een proef op ware grootte bijgevoegd te worden (of dienen de maten duidelijk op de proef aangegeven te zijn). Bij meerkleurendruk een kleurenproef. Bij fullcolourwerk een kleurenproef op ware grootte. Zonder goede proef is er geen enkele controle mogelijk op het drukwerk.
Indien geen proef wordt bijgeleverd zullen wij deze evt. tegen meerkosten maken om voortgang in de productie te waarborgen.

Zorg dat de proef ook gemaakt wordt van het aan te leveren bestand. Dus niet prints vanuit InDesign en een pdf bestand aanleveren!

Let op:
Indien u zelf niet voor een proef kunt zorgen, kan Graphiset deze voor u maken. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Deze proef moet dan door u goedgekeurd worden. Als Graphiset toch zonder correcte goedgekeurde proef moet gaan produceren, kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming via e-mail of fax. Hiermee verklaart u dat Graphiset niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of onvolkomenheden in het eindproduct, welke gerelateerd kunnen zijn aan het ontbreken van een correcte goedgekeurde proef.